Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khoá K24

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN, Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 24 trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tổ chức vào tháng 9 năm 2011, cho 17 chuyên ngành.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
Có thể tham khảo thông tin chi tiết trong tệp đính kèm vài tải các biểu mẫu tại mục mẫu văn bản".
 
Các tệp đính kèm:
Toàn văn Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khoá K24
 
Các tin cùng loại:
Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Điều chỉnh) (12-08-14 03:17:14)
Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (23-07-14 03:47:31)
Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa K30 (30-06-14 04:58:43)
Thông báo v/v nộp luận văn và lịch bảo vệ luận văn các ngành khối Kinh tế (khóa 18, 20) (17-07-12 03:43:59)
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26 (16-07-12 11:17:38)
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 26 (16-07-12 11:20:31)
Thông báo thi B1 đợt 5 (tại Đà Nẵng và Quy Nhơn) (16-07-12 10:53:05)
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 25 (đợt thi tháng 04/2012) (12-02-12 10:52:05)
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 25 (đợt thi tháng 4/2012) (12-02-12 10:51:30)
Thông báo tuyển sinh các lớp cao học khoá 25 liên kết đào tạo giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Quy Nhơn (12-02-12 10:50:59)
Thông báo tuyển sinh các lớp cao học khoá 25 liên kết đào tạo giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Tây Nguyên (12-02-12 10:50:20)
Thông báo tuyển sinh các lớp cao học khoá 25 liên kết đào tạo giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Trà Vinh (12-02-12 10:49:35)
Thông báo tuyển sinh các lớp cao học khoá 25 mở tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon-tum (12-02-12 10:48:44)
Thông báo tuyển sinh cao học khoá K24 tại Quảng Bình (18-07-11 03:05:06)
Danh mục các chuyên ngành Cao học tại Đại học Đà Nẵng và các môn thi tuyển (18-07-11 01:50:26)
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 24 tại các địa điểm liên kết (20-06-11 04:42:52)
Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên cao học trước khi tốt nghiệp (07-06-11 04:32:17)
Thông báo tuyển sinh cao học khoá K24 (07-06-11 03:06:14)
 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang