Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống sdh.due.edu.vn

Học viên cần đăng nhập vào hệ thống http://sdh.due.edu.vn để sử dụng các chức năng khác nhau dành riêng cho học viên như xem lịch học cá nhân, thông tin người hướng dẫn khoa học, tra cứu các đề tài đã được bảo vệ trước đây, đăng ký đề tài, nộp đề cương, nộp luận văn...

Để đăng nhập hệ thống, học viên cần nhấp chuột vào liên kết “ĐĂNG NHẬP”/”Đăng nhập” để chuyển sang địa chỉ https://sdh.due.edu.vn/index.php?login=1. Lúc này trên trình duyệt có thể xuất hiện cảnh báo về chứng thư số bảo mật (Xem bên dưới).

Mỗi học viên được cung cấp một mã học viên – một chuỗi bao gồm 12 chữ số. Học viên dùng mã học viên làm tài khoản đăng nhập hệ thống cùng với mật khẩu được cung cấp hoặc tự lấy mật khẩu mới cho mình tương tự như trường hợp bị thất lạc mật khẩu. Đối với lần đầu tiên, vì có trường hợp học viên chưa đăng ký địa chỉ email vào hệ thống, Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế sẽ gửi danh sách tài khoản – mã học viên cùng với mật khẩu cho ban cán sự lớp để chuyển lại cho từng học viên. Học viên nên đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân của mình ngay sau khi nhận tài khoản/mật khẩu của mình. Trong trường hợp bị thất lạc mật khẩu, học viên phải tự lấy lại mật khẩu mới cho mình sau khi đã đăng ký địa chỉ email.

Chú ý: Sau khi đăng nhập, học viên chỉ có thể tiếp cận các chức năng khác nhau, chẳng hạn, đăng ký tên đề tài, sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân!

Thất lạc mật khẩu

Trong trường hợp bị thất lạc mật khẩu, người dùng phải tự lấy lại mật khẩu mới cho mình. Hệ thống đã được lập trình để cả người quản lý cũng không thể truy cập/can thiệp vào mật khẩu của người dùng. Để lấy lại mật khẩu, người dùng thử đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bất kỳ, một đánh dấu "Quên mật khẩu?" sẽ hiện ra. Theo liên kết này - http://sdh.due.edu.vn/ResetPsw.php, người dùng có thể nhập tài khoản đăng nhập (mã học viên, mã CBCCVC, mã người dùng nói chung) của mình và bấm nút "Gửi", mật khẩu mới sẽ được gửi đến địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký. Người dùng cần chú ý thông báo đã gửi thành công mật khẩu mới “Mật khẩu mới đã được gửi thành công đến địa chỉ vidu_email_hocvien_dangky@mailserver.com”. Nếu vidu_email_hocvien_dangky@mailserver.com không phải là địa chỉ email người dùng đã đăng ký trong hệ thống, người dùng cần kiểm tra lại tài khoản đăng nhập vừa nhập có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, thì thử lại với tài khoản chính xác. Nếu tài khoản đúng nhưng địa chỉ email không đúng, người dùng cần liên hệ Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế (http://sdh.due.edu.vn/index.php?tt=ns) để yêu cầu điều chỉnh địa chỉ email của mình trong hệ thống. Ngược lại, tài khoản và địa chỉ email trong thông báo là đúng của người dùng, nhưng người dùng vẫn chưa nhận được email thông báo mật khẩu mới, người dùng có thể kiểm tra hòm thư rác (spam...). Nếu vẫn không tìm thấy email thông báo mật khẩu mới, học viên cần liên hệ Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế để giải quyết. Người dùng có thể truy cập trực tiếp liên kết http://sdh.due.edu.vn/ResetPsw.php này để lấy mật khẩu mới! 

Cảnh báo liên quan chứng thư bảo mật số

Hệ thống sdh.due.edu.vn đã được ứng dụng chứng thư số để nâng cao mức độ oan toàn cho quá trình trao đổi thông tin qua internet, nên khi truy cập vào hệ thống, người dùng có thể nhận được thông báo cảnh báo. Đó không phải là do virus. Để tiếp tục truy cập hệ thống, cần phải thực hiện theo hướng dẫn bên dưới, tuỳ thuộc vào trình duyệt được sử dụng.

Đối với Internet Explorer, thông báo cảnh báo sẽ là =There is a problem with this websites security certificate=. Cần chọn =Continue to this website (not recommended)=.

Đối với Google Chrome, thông báo cảnh báo sẽ là =The sites security certificate is not trusted!=. Cần chọn =Proceed anyway=.

Đối với Mozila Firefox, thông báo cảnh báo sẽ là =This Connection is Untrusted=. Cần chọn =I Understand the Risks=, sau đó =Add exception=, chọn =Permanently store this exception= để lần sau Firefox không hỏi lại, chọn =Confirm security exception=.

Tương tự đối với các trình duyệt khác.

Cập nhật hồ sơ cá nhân

Khi cập nhật hồ sơ cá nhân, học viên cần chú ý rằng các trường có đánh dấu (*) là các trường bắt buộc phải nhập. Đối với giá trị ngày/tháng/năm, học viên cần nhập theo định dạng d/M/yyyy. Ví dụ, 31/12/2010, 8/8/2010...

Đối với trường hợp địa chỉ email/điện thoại, học viên cần nhập địa chỉ email/điện thoại hoạt động ổn định nhất của mình. Vì thông qua địa chỉ email này và điện thoại, cơ quan quản lý có thể gửi thông tin quan trọng như thông báo về việc phân công người hướng dẫn khoa học.... Thông qua địa chỉ email, học viên sẽ tự động lấy lại mật khẩu trong trường hợp bị thất lạc.

 
Các tin cùng loại:
Cảnh báo liên quan chứng thư bảo mật số (19-08-12 12:59:08)
Lấy mật khẩu đăng nhập mới khi bị thất lạc (19-08-12 12:51:12)
 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang