Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Lấy mật khẩu đăng nhập mới khi bị thất lạc

Trong trường hợp bị thất lạc mật khẩu, người dùng phải tự lấy lại mật khẩu mới cho mình. Hệ thống đã được lập trình để cả người quản lý cũng không thể truy cập/can thiệp vào mật khẩu của người dùng. Để lấy lại mật khẩu, người dùng thử đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bất kỳ, một đánh dấu "Quên mật khẩu?" sẽ hiện ra. Theo liên kết này - http://sdh.due.edu.vn/ResetPsw.php, người dùng có thể nhập tài khoản đăng nhập (mã học viên, mã CBCCVC, mã người dùng nói chung) của mình và bấm nút "Gửi", mật khẩu mới sẽ được gửi đến địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký. Người dùng cần chú ý thông báo đã gửi thành công mật khẩu mới “Mật khẩu mới đã được gửi thành công đến địa chỉ vidu_email_hocvien_dangky@mailserver.com”. Nếu vidu_email_hocvien_dangky@mailserver.com không phải là địa chỉ email người dùng đã đăng ký trong hệ thống, người dùng cần kiểm tra lại tài khoản đăng nhập vừa nhập có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, thì thử lại với tài khoản chính xác. Nếu tài khoản đúng nhưng địa chỉ email không đúng, người dùng cần liên hệ Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế (http://sdh.due.edu.vn/index.php?tt=ns) để yêu cầu điều chỉnh địa chỉ email của mình trong hệ thống. Ngược lại, tài khoản và địa chỉ email trong thông báo là đúng của người dùng, nhưng người dùng vẫn chưa nhận được email thông báo mật khẩu mới, người dùng có thể kiểm tra hòm thư rác (spam...). Nếu vẫn không tìm thấy email thông báo mật khẩu mới, học viên cần liên hệ Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế để giải quyết. Người dùng có thể truy cập trực tiếp liên kết http://sdh.due.edu.vn/ResetPsw.php này để lấy mật khẩu mới! 

 

 
Các tin cùng loại:
Cảnh báo liên quan chứng thư bảo mật số (19-08-12 12:59:08)
Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống sdh.due.edu.vn (14-05-12 03:20:39)
 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang