Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
Untitled Document
 
CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN
 
STT MẪU VĂN BẢN SAU ĐẠI HỌC
1. Thạc sĩ
1.1 Mẫu đăng ký đề tài: Học viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình, đăng ký đề tài trực tuyến và in ra
1.2 Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn Thạc sĩ
1.3 Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ(từ 22/10/2012)
1.4 Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ
2. Tiến sĩ
2.1 Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ
2.2 Các biểu mẫu cho hồ sơ đăng ký xét tuyển NCS
2.2.1 Đơn xin dự thi
2.2.2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương
2.2.3 Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương
2.2.4 Bộ thư giới thiệu
2.2.5 Đề cương dự định nghiên cứu
2.2.6 Danh mục các hướng nghiên cứu cần nhận NCS và giáo viên hướng dẫn
 
STT MẪU VĂN BẢN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. Đề tài cấp Bộ
1.1 Phiếu đề xuất
1.2 Thuyết minh
1.3 Phiếu bổ sung
1.4 Phiếu đánh giá
1.5 Biên bản tuyển chọn
1.6 Hợp dồng đề tài cấp Bộ trọng điểm
1.7 Hợp đồng đề tài cấp Bộ
1.8 Báo cáo triển khai
1.9 Biên bản kiểm tra
1.10 Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu
1.11 Mẫu Tóm tắt kết quả nghiên cứu (tiếng Anh)
1.12 Tìm lực khoa học của tổ chức, cá nhân
   
2. Đề tài cấp cơ sở
2.1 Đề tài do ĐHĐN quản lý
2.2 Đề tài do Trường Đại học Kinh tế quản lý
   
3. Đề tài hỗ trợ học viên SDH
3.1 Phiếu đề xuất
3.2 Danh mục đề tài
   
4. Tạp chí KHCN
4.1 Mẫu hướng dẫn đăng bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
4.2 Thể lệ và mẫu định dạng bài viết (chung)
   
5. Sinh viên NCKH
5.1 Mẫu và hướng dẫn định dạng bài báo cáo Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Đà Nẵng
   
6. Các mẫu khác
6.1 Mẫu Hồ sơ khoa học Cá nhân
6.2 Mẫu báo cáo tiến độ Đề tài KHCN thuộc dự án TRIG
6.3 Mẫu liên quan đến KCT, GT & Đề tài KHCN thuộc dự án TRIG
6.4 Thống kê các công nghệ, sản phẩm có khả năng chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp (Theo công văn số: 4778/ĐHĐN-KH, ký ngày 07/10/2010 của Giám đốc ĐHĐN)

(Một số biểu mẫu được lấy từ kh-sdh.udn.vn)

 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang