Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
Untitled Document
 
ĐÀO TẠO CAO HỌC
 
STT Ký hiệu Mã ngành Tên ngành
1 50 QTR 60 34 01 02 Quản trị kinh doanh
2 51 KTO 60 34 03 01 Kế toán
3 52 TNH 60 34 02 01 Tài chính - Ngân hàng
4 53 KPT 60 31 01 05 Kinh tế phát triển
5 54 TRH 60 22 03 01 Triết học

 

02 chương trình liên kết quốc tế

6 Quản trị truyền thông

Đại học Stirling

(Vương quốc Anh)

7 Quan hệ công chúng

 

 

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
 
STT Ký hiệu Mã ngành Tên ngành
1 81 KTN 62 62 01 15 Kinh tế nông nghiệp
2 82 KTO 62 34 03 01 Kế toán
3 83 QTR 62 34 01 02 Quản trị kinh doanh
4 84 KPT 62 31 01 05 Kinh tế phát triển

 

 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang