Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
Untitled Document
 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG KH, SĐH & HTQT
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL PHỤ TRÁCH
1 TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Trưởng phòng 0511.3.950.475 0905.161.616 phianhdn @gmail.com Phụ trách chung & Trung tâm đào tạo quốc tế
2 TS. Đường Liên Hà Phó Trưởng phòng 0511.3.954.243 0983.218.458 voduongdba@gmail.com Phụ trách nghiên cứu khoa học và Tạp chí Khoa học Kinh tế
3 TS. Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng phòng 0511.3958.635 0905.151.567 kien.nt@due.edu.vn Phụ trách đào tạo Sau đại học và Hợp tác quốc tế
Chuyên viên
4 Dương Quỳnh Anh   0511. 3958635 0917.980.888 duongquynhanh322 @gmail.com Tạp chí Khoa học Kinh tế và Chương trình Thạc sĩ Triết học
5 ThS. Phan Thị Hoa   0511.3.954.243 0905.027.099 hoaphansdh @gmail.com Nghiên cứu sinh và Chương trình Thạc sĩ Kế toán
6 ThS. Phạm Thị Hoàng Lan   0511.3.954.243 0905.460.049 phlanbk @gmail.com Đề tài khoa học các địa phương, Giáo trình và Hợp tác quốc tế khối các nước nói tiếng Anh
7 CN. Hoàng Thị Liễu   0511. 3958635 0905.101.156 hoanglieu76 @yahoo.com Sinh viên Nghiên cứu khoa học, Hội thảo và Hợp tác quốc tế khối các nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc
8 CN. Nguyễn Hoàng Phương   0511.3.954.243 0935.971.717 pbtrademe @yahoo.com Hợp tác quốc tế
9 Đỗ Huyền Trang   0511.3958.635 0916.105.848 dohuyentrang.phongkhsdh @gmail.com Nghiên cứu sinh và Hội thảo
10 ThS. Hồ Thị Bích Trang   0511.3.954.243 0905.636.568 bichtrang141 @yahoo.com Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng
11 ThS. Đặng Thị Thạch   0511.3.954.243 0982.644.456 thachnckh @gmail.com Đề tài khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ và Trường) và Chương trình Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Chuyên viên Trung tâm đào tạo quốc tế

12 CN. Võ Thị Phước Hiền   0511.3.952.904 0909.779.321 vothiphuochien @yahoo.com  
13 CN. Lê Mỹ Hoà   0511.3.952.904 0905.520.300 myhoa211 @gmail.com  
14 CN. Lê Thị Thuỳ Hoanh   0511.3.953.076 0978.719.670 lethithuyhoanh @gmail.com  
15 ThS. Cao Nguyễn Khoa Huân   0511.3.953.076 0949.127.590 nguyenkhoa312 @gmail.com  
16 CN. Lê Thị Thu Thanh   0511.3.952.904 905.570.179 lethanhgd @gmail.com  
 
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

 

 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang